Chứng chỉ vận hành xe đào xe xúc

Chứng chỉ xe đào (xe xúc)

Hầu như đi làm ở một số đơn vị, doanh nghiệp, thì việc yêu cầu bạn phải có chứng chỉ là chuyện hầu như các công ty đều yêu cầu. Bạn đã biết vận hành xe đào và cần cấp chứng chỉ, công ty chúng tôi đã được đã được cấp phép cấp chứng chỉ…

Chứng chỉ thợ điện

Chứng chỉ thợ điện

Bạn đủ 18 tuổi trở lên và đã làm thợ điện được 1 thời gian, giờ bạn cần chứng chỉ thợ điện để ứng tuyển vào các công ty, bời vì dù bạn có tay nghề tốt nhưng ở một số công ty yêu cầu về chứng chỉ, nếu không có bạn sẽ mất đi…